oostende de haan blankenberge

STEEK DE HANDEN UIT DE MOUWEN EN MEET JE KRACHTEN

Doe op 14 juli vanaf 14.30 uur mee aan de wedstrijd ruiteren en opperen in het kader van de Dag op het Veld in Slijpe.

De winnaar ontvangen eeuwige roem en een kleine prijs.

Inschrijven

 1. Inschrijven is enkel mogelijk op 14 juli vanaf 13.30 uur. Opgelet! De plaatsen zijn beperkt. De wedstrijd loopt van 14.30-16.00 uur waarbij elk tijdslot een half uur duurt.
 2. Schrijf je alleen in of als team (max. 3 personen per team).
 3. Je neemt automatisch deel aan de categorie opperen en ruiteren.

Materiaal

 1. Zowel opperen als ruiteren gebeurt met een vork, drietand of riek.
 2. Je ontvangt een vork, drietand of riek in bruikleen bij deelname. Er zijn max. 3 werktuigen per team ter beschikking. Eigen materiaal is toegestaan.
 3. Ruiters worden voorzien door de organisatie.

Wedstrijdverloop

 1. Alle teams of deelnemers worden afzonderlijk gequoteerd. Er is geen poulefase en finale voorzien.
 2. Elk team of deelnemer maakt één ruiter en drie oppers. Elk team begint met de oppertjes en maakt daarna de ruiter.
 3. Per tijdslot gaan max. drie teams of deelnemers aan de slag. Het is verboden het werk van de andere deelnemer te verstoren op straffe van onmiddellijke diskwalificatie.
 4. Nadat de jury is langsgekomen, breken de deelnemers hun oppertjes en ruiter af zodat de volgende deelnemer een frisse start kan maken.

Beoordeling

 1. Deelnemers kunnen maximaal 20 punten verdienen. 15 punten staan op kwaliteit, 5 punten op snelheid
 2. Het criterium snelheid (5p.) wordt gemeten met een chronometer. Diegene met de snelste tijd krijgt 5 punten, de tweede 4 punten, de derde 3 punten, de vierde 2 punten en de vijfde 1 punt. De overige deelnemers krijgen 0 punten op het criterium snelheid.
 3. De beoordeling van de kwaliteit gebeurt door drie onafhankelijke juryleden. De jury verstaat onder kwaliteit:
  • Windbestendigheid (5 punten)
  • Regenbestendigheid (5 punten)
  • Netheid: hooi is mooi opgekuist rond ruiter en opper en bij de ruiter is het hooi van de grond. (5 punten)
 1. Het oordeel van de jury is definitief en wordt niet in twijfel getrokken.
 2. Na het laatste tijdslot beraadslaagt de jury en wordt een prijs uitgereikt aan de deelnemer met de hoogste score.

 

Terug naar de projectpagina