oostende de haan blankenberge

Vacature deskundige communicatie (AFGEROND)

De erfgoedcel is op zoek naar een deskundige om haar team te versterken.

Draag je erfgoed een warm hart toe en is communicatie echt jouw ding?

Lees dan snel verder!

Situering

De gemeenten Blankenberge, De Haan, Oostende en Middelkerke hebben de krachten gebundeld en werken samen en overkoepelend aan een cultureel erfgoedbeleid. Hiertoe werden onder de noemer ‘Kusterfgoed’ een projectvereniging en een erfgoedcel opgericht.

De projectvereniging sloot met de Vlaamse overheid een cultureel erfgoedconvenant af waardoor ze kan rekenen op voldoende middelen om de werking van de erfgoedcel te garanderen tot 31/12/2020.

De erfgoedcel heeft als opdracht het roerend en immaterieel erfgoed van de vier partnergemeenten in kaart te brengen, te helpen bewaren en bekend te maken bij het publiek. Hiervoor wordt intens samengewerkt met lokale en bovenlokale erfgoedpartners, zowel professionele actoren als vrijwilligers.

De erfgoedcel ging op 1 augustus 2015 van start en bestaat momenteel uit een coördinator en een deskundige. Erfgoedcel ‘Kusterfgoed’ is gehuisvest in Oostende, Wandelaarkaai 7/61.
Momenteel zijn wij op zoek naar een tweede deskundige om ons team te versterken.

 

Functiebeschrijving

De deskundige staat in voor het opzetten, opvolgen en uitvoeren van projecten binnen de erfgoedcel. Onder leiding van de coördinator neemt de deskundige de rol op van publieks- en communicatiedeskundige binnen de erfgoedcel. Daarnaast is de deskundige verantwoordelijk voor alle werkzaamheden in verband met de interne databank en de website van Kusterfgoed.

Kerntaken

 1. Adviserende-beleidsondersteunende taken
 • opvolgen en rapporteren van tendensen, ontwikkelingen en evoluties in het vakdomein;
 • evalueren en bijsturen van het communicatieplan;
 • voorbereiding van dossiers voor de raad van bestuur en de stuurgroep alsook voor de uitvoering van de ter zake genomen besluiten;
 • adviseren over het ondersteuningsbeleid van de cultureel-erfgoedcel.
 1. Uitvoerende taken
 • actief deelnemen aan de dagelijkse werking van de erfgoedcel;
 • uitvoeren van opdrachten die bepaald zijn in het convenant en het beleidsplan/ actieplan;
 • de tendensen en ontwikkelingen omtrent de zorg voor en de ontsluiting van cultureel erfgoed op lokaal, provinciaal, Vlaams, internationaal vlak opvolgen via vakliteratuur en specifieke vorming;
 • aansturen en opvolgen van lokale erfgoedprojecten en samenwerking met de lokale en bovenlokale erfgoedactoren;
 • mee instaan voor de organisatie van de vergaderingen van de kerngroep, de stuurgroep en het forum;
 • meewerken aan het opstellen van jaarverslagen, beleidsplannen en actieplannen;
 • teksten en publicaties redigeren die uitgegeven worden door de cultureel-erfgoedcel;
 • allerhande administratieve taken.
 1. Communicatieve taken
 • overleg met de coördinator, de raad van bestuur, de stuurgroep, de partnergemeenten;
 • overleg met het professionele en niet-professionele erfgoedveld actief in de regio;
 • overleg en afstemming met professionele partners actief op dit terrein;
 • uitbouwen en onderhouden van externe contacten relevant voor de werking van de dienst;
 • uitwerken en opvolgen van het communicatieplan;
 • opmaken van de maandelijkse nieuwsbrief, up-to-date houden van de website en communicatie voeren over de lokale erfgoedprojecten via sociale media.

Profiel

Algemene vereisten

 • een bewijs van goed zedelijk gedrag kunnen voorleggen;
 • over burgerlijke en politieke rechten beschikken;
 • lichamelijk geschikt zijn;
 • slagen in de selectieproeven.

Ervaring

 • relevante ervaring is een pluspunt maar niet noodzakelijk, mogelijkheid tot IBO;
 • brede en aantoonbare interesse voor de erfgoedsector.

Kennis

 • kennis van of voeling met de erfgoedsector is een meerwaarde;
 • kennis van of voeling met de erfgoedregio is een meerwaarde;
 • kennis van courante Office-programma’s en internettoepassingen, met speciale aandacht voor sociale media.

Specifieke vereisten

 • diplomavereisten: minimum bachelordiploma,
 • rijbewijs: B,
 • bereid zijn tot sporadisch avond- en weekendwerk,
 • het ter beschikking hebben van een wagen (om occasioneel te gebruiken tijdens de job).

Een volledig functieprofiel vindt u hier.

Aanbod

 • Een deeltijdse betrekking van 30,4u/week voor 1 jaar.
 • Verloning vergelijkbaar met gemeentelijke barema’s voor graad B (barema B1-B2).
 • Nuttige anciënniteit (maximum 2 jaar) kan worden opgenomen in de verloning.
 • Mogelijkheid tot het volgen van opleiding en vorming.
 • Extralegale voordelen
 • maaltijdcheques van 5€ per werkdag
 • hospitalisatieverzekering
 • vergoeding woon-werkverkeer (fietsvergoeding en/of openbaar vervoer)

Streefdatum van indiensttreding: 01/05/2016

Plaats van tewerkstelling: Wandelaarkaai 7/61, 8400 Oostende

Selectieprocedure

 • Eerste selectie op basis van cv én gemotiveerd schrijven;
 • Een mondelinge proef na schriftelijke voorbereiding ter plaatse.

Hoe solliciteren?

Indien u interesse hebt voor deze job, bezorg dan digitaal uw gemotiveerde kandidatuur met cv en de nodige bewijsstukken, waarmee u aantoont dat u voldoet aan bovenstaande voorwaarden, ten laatste op maandag 14 maart 2016 via: info@kusterfgoed.be (ontvangstdatum e-mailbericht geldt als bewijs).

U kunt deze documenten ook per aangetekend schrijven bezorgen aan mevrouw Hilde Veulemans, voorzitter van de projectvereniging Kusterfgoed, Wandelaarkaai 7/61 te 8400 Oostende uiterlijk op 14 maart 2016 (postdatum geldt als bewijs).

Voor meer inlichtingen over deze vacature: contacteer Sara Huycke, 059 341 449 of sara.huycke@kusterfgoed.be.