oostende de haan blankenberge
In kannen en kelken Behoud & beheer

In kannen en kelken

In 2018 gaat Kusterfgoed van start met een behoud- en beheerproject rond religieus erfgoed.

Parochiekerken herbergen heel wat waardevol erfgoed, zoals kleurrijke glasramen, schilderijen, religieus textiel en liturgisch vaatwerk. Dat erfgoed heeft in de meeste kerken nog een functionele betekenis; het zijn gebruiksvoorwerpen die de religieuze rituelen en tradities mee vorm geven. Om dat roerend erfgoed veilig te stellen voor toekomstige generaties, start Kusterfgoed met een behoud- en beheertraject.

We willen de parochiekerken ondersteunen bij de registratie van het materieel erfgoed (via de opmaak van een professionele kerkinventaris) en de conservatie van het erfgoed dat zich in de kerk bevindt.

Vorming ‘hoe maak ik een (religieuze) erfgoedinventaris?’

Een belangrijke stap in het veiligstellen van religieus erfgoed is het opstellen van een kerkinventaris. Maar wat is dit precies en hoe pak je dit aan? Erfgoedcel Kusterfgoed wil parochiekerken hierbij helpen. Samen met de kerkfabriek en een groepje vrijwilligers nummeren, beschrijven en fotograferen we het erfgoed en brengen we die informatie samen in een kerkinventaris.

Wil je zelf ook graag aan de slag? Kom dan naar de startvorming op maandag 30 mei in de dekenij in Uitkerke waar je wordt opgeleid door de erfgoedconsulenten van het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media. Want hoe beschrijf je nu best een object? Hoe en waar breng je een nummer aan op textiel of op vaatwerk? Hoe herken je schade? En hoe hanteer je objecten best? Dat alles komt aan bod. Je gaat naar huis met de nodige achtergrondkennis en heel wat concrete tips.

Praktisch

Voor wie | De vorming wordt georganiseerd voor wie geïnteresseerd is om binnenkort te helpen bij de inventarisatie van het erfgoed in de kerk. Ook wie interesse heeft in erfgoedregistratie is welkom.
Waar | Dekenij Blankenberge, Ruiterstraat 7, 8370 Uitkerke
Wanneer | woensdag 30 mei, 10.00 tot 16.15 uur (broodjeslunch wordt voorzien)
Kostprijs | gratis
Inschrijven | via info@kusterfgoed.be of via 059 27 07 70 (max. 30 deelnemers).
Partners | erfgoedconsulenten Vlaanderen

Projectsubsidies

Kusterfgoed voorziet elk jaar een budget voor projectsubsidies om de initiatieven van lokale erfgoedspelers financieel te ondersteunen. Ook religieuze organisaties kunnen subsidies aanvragen voor behoud- en beheerprojecten en voor publieksprojecten. Zo kreeg de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Leffinge in 2017 subsidies voor het plaatsen van informatiepanelen en een flyer die de erfgoedcollectie en het cultuurhistorisch belang van de kerk onder de aandacht brengen.

Op 31 mei sluiten we de volgende 2018 af. Denk je dat jouw project voor subsidies in aanmerking komt? Neem dan snel het subsidiereglement door en vul het aanvraagformulier in. Je vindt alles op onze website!
Wij helpen je graag met je aanvraag via info@kusterfgoed.be of 059 270 770.

 


 

In het kort

Doel: Behoud & beheer van religieus roerend erfgoed
Projectcoördinator: Erfgoedcel Kusterfgoed
Projectpartners: kerkbesturen
Periode: vanaf mei 2018

Terug