oostende de haan blankenberge
Beleidsplanning Beleid

Beleidsplanning

In december 2020 eindigt de huidige beleidsperiode van Kusterfgoed. Kusterfgoed bereidt zich voor op de aanvraag voor een nieuwe cultureel-erfgoedconvenant (2021-2026).

Beleidsplanningsproces

Het beleidsplanningsproces omvat in grote lijnen de volgende fasen:

  • Het formuleren van de missie en visie van Kusterfgoed;
  • De omgevingsanalyse;
  • De vertaling van de SWOT-analyse naar beleidsopties;
  • Het formuleren van de doelstellingen en de indicatoren;
  • De opmaak van een meerjarenplanning en een begroting;
  • Indienen van het dossier (april 2020).

Inspraakmomenten

Tijdens verschillende inspraakmomenten krijgen erfgoedliefhebbers- en verenigingen de kans om na te denken over de voorbije werking van Kusterfgoed en de thema’s en doelstellingen waar de erfgoedcel in de toekomst op moet inzetten.

Kon je er nog niet bij zijn? Laat ons weten wat jij belangrijk vindt.


IN HET KORT

Doel: Beleidsplanning
Projectcoördinator: erfgoedcel Kusterfgoed
Projectpartners: lokale partners
Periode: januari 2019 – april 2020
Meer info? info@kusterfgoed.be

Terug