oostende de haan blankenberge
Beleidsplanning Beleid

Beleidsplanning

In december 2020 eindigt de huidige beleidsperiode van Kusterfgoed. Kusterfgoed bereidt zich voor op de aanvraag voor een nieuwe cultureel-erfgoedconvenant (2021-2026).

Beleidsplanningsproces

Het beleidsplanningsproces omvat in grote lijnen de volgende fasen:

  • Het formuleren van de missie en visie van Kusterfgoed;
  • De omgevingsanalyse;
  • De vertaling van de SWOT-analyse naar beleidsopties;
  • Het formuleren van de doelstellingen en de indicatoren;
  • De opmaak van een meerjarenplanning en een begroting;
  • Indienen van het dossier (april 2020).

Inspraakmomenten

Tijdens verschillende inspraakmomenten krijgen erfgoedliefhebbers- en verenigingen de kans om na te denken over de voorbije werking van Kusterfgoed en de thema’s en doelstellingen waar de erfgoedcel in de toekomst op moet inzetten.

Kon je er nog niet bij zijn? Laat ons weten wat jij belangrijk vindt.

Toekomst erfgoedcellen

Naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen maakte we samen met  de andere erfgoedcellen en FARO een round up van meer dan twee decennia erfgoedcellen. Om je inzicht te bieden in wie de erfgoedcellen zijn, wat we doen, waar en hoe we het verschil maken. En, ten slotte: om je duidelijk te maken wat onze noden zijn. Je krijgt een haarscherp beeld met de overzichtelijke stafkaart die 22 inspirerende projecten bevat, een voor elke erfgoedcel.

Daarbij kijken we ook vooruit naar de komende subsidieronde. En nodigen de Vlaamse overheid vriendelijk, maar beslist uit om in onze werking en bereik te investeren.

Lees hier de infofolder.


IN HET KORT

Doel: Beleidsplanning
Projectcoördinator: erfgoedcel Kusterfgoed
Projectpartners: lokale partners
Periode: januari 2019 – april 2020
Meer info? info@kusterfgoed.be

Terug