oostende de haan blankenberge
Allemaal digitaal?! Ondersteuning

Allemaal digitaal?!

Kusterfgoed ondersteunt samen met erfgoed zuidwest erfgoedverenigingen bij hun digitale werking.

Tijdens dit project willen we samen met erfgoedcel zuidwest de mediawijsheid van de erfgoedverenigingen in onze regio in kaart brengen. Is er nood aan nieuwe vormingen of toestellen in de uitleendienst? Kunnen we samenwerken om bijvoorbeeld tijdschriften te digitaliseren? Of kan een handleiding of begeleiding de erfgoedverenigingen op weg helpen?  Via een bevraging brengen we de digitale werking van de erfgoedverenigingen in kaart.

De bevraging zal de basis vormen voor ons ondersteuningsbeleid voor de volgende jaren. In een tweede fase willen we dus stappen zetten richting een (verdergaande) mediawijsheid bij deze verenigingen; dit door middel van vorming, toolboxen en concrete begeleidingen.

Vaak gaat het immers niet enkel om het aanreiken van mogelijke toepassingen, maar eerder om een mentaliteitsswitch. Met het project willen de erfgoedcellen een groter draagvlak onder de vrijwilligers creëren, een duidelijke visie voor de eigen werking ontwikkelen en dit duurzaam inschrijven in het volgend beleidsplan.

 


IN HET KORT

Doel: Mediawijsheid
Projectcoördinator: erfgoedcel Kusterfgoed
Projectpartners: erfgoed zuidwest, Faro, Mediawijs
Periode: oktober 2019  – …
Meer info? info@kusterfgoed.be

Terug