oostende de haan blankenberge
Provincie West-Vlaanderen overheid

Provincie West-Vlaanderen – Dienst Erfgoed

De Provincie West-Vlaanderen voert een cultureel-erfgoedbeleid dat steunt op drie pijlers: initiëren, coördineren en stimuleren. Het werk van de provincie is complementair, dat wil zeggen: aanvullend ten opzichte van het Vlaamse beleid en het lokale beleid van steden en gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

De Provincie West-Vlaanderen voert een cultureel-erfgoedbeleid dat steunt op drie pijlers: initiëren, coördineren en stimuleren. Het werk van de provincie is complementair, dat wil zeggen: aanvullend ten opzichte van het Vlaamse beleid en het lokale beleid van steden en gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

De doelgroep van ‘klanten’ is breed: gemeentebesturen, musea, heemkundige kringen of andere erfgoedorganisaties, kerkfabrieken, enz.

De Provincie West-Vlaanderen verricht onder meer de volgende activiteiten binnen haar cultureel-erfgoedbeleid:

  • Adviesverlening aan musea en andere erfgoedactoren over behoud en beheer en registratie van erfgoedcollecties, publiekswerking en museumbeleid. (ook via de digitale depotconsulent Depotwijzer)
  • Financiële steun aan initiatieven van erfgoedactoren of andere organisaties die erfgoedprojecten opzetten (via project-, investerings- en werkingssubsidies).
  • Aansturing en bevordering van de depotwerking en -infrastructuur in de provincie via samenwerkingsverbanden met regio’s of steden, subsidies, het mee helpen realiseren van fysieke depots, enz.
  • Trekker van de erfgoeddatabank en website Erfgoedinzicht, samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, waarmee erfgoedcollecties uit de twee provincies gezamenlijk worden beheerd en ontsloten.

Daarnaast steunt de provincie streekgerichte erfgoedprojecten, in samenwerking met de dienst Gebiedsgerichte Werking, en de ontsluiting van en sensibilisatie voor het West-Vlaams erfgoed, bijvoorbeeld via publicaties. Er is ook een tweejaarlijkse provinciale prijs voor erfgoed.

De provincie beheert ook zélf erfgoedcollecties:

Na 2016 is de Provincie West-Vlaanderen niet langer bevoegd voor cultuur en cultureel erfgoed. De taken, mensen en middelen gaan over naar de Vlaamse of lokale overheden.


Logo West-Vlaanderen

Provinciehuis Boeverbos
Kon. Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries

050 40 32 52
erfgoed@west-vlaanderen.be

Website

Terug