oostende de haan blankenberge

Onze plannen voor 2020

Wij hebben goesting in 2020, want het wordt weer een jaar vol kust-erfgoed. Benieuwd naar onze plannen dit jaar? Lees snel verder!

Toetreding Bredene

Op dinsdag 21 januari kwam het bestuur van Kusterfgoed, onder leiding van voorzitter Bart Plasschaert, voor de eerste keer dit jaar samen in het oude gemeentehuis van Bredene, dat sinds enkele jaren wordt gebruikt door het Koninklijk Werk Ibis. Dit keer schoof ook de gemeente Bredene mee aan de vergadertafel. Bredene sluit vanaf 2020 immers aan bij Kusterfgoed en zo bestrijkt de erfgoedcel een aaneengesloten stuk kust van Middelkerke tot en met Blankenberge.

Laatste ronde projectsubsidies

Verenigingen en particulieren die een project rond een erfgoedthema willen opzetten, kunnen in 2020 voor de laatste keer projectsubsidies aanvragen volgens het huidige reglement. Kusterfgoed biedt daarnaast ondersteuning via de logistieke dienst, vormingen en begeleidingstrajecten op maat.

Billenkarren

In de zomer zetten we in op het thema ‘billenkarren’. ‘Kustrijwielen’ zijn onlosmakelijk verbonden met de kust en brengen bij heel wat mensen dan ook nostalgische herinneringen naar boven. Via een boekje vol verhalen, een erfgoedkamp voor kinderen en allerlei activiteiten in de gemeenten zetten we deze traditie in de kijker. We werken hiervoor voor het eerst samen met Westtoer.

Erfgoednachtspel

Naar aanleiding van Erfgoeddag 2020, dat dit jaar over het thema ‘de nacht’ gaat, maken de 5 West-Vlaamse erfgoedcellen een erfgoednachtspel voor jeugdbewegingen. Het spel zal voor het eerst op Erfgoednacht (zaterdag 25 april) gespeeld worden.

Beeldbank Kustergoed

Ook via Beeldbank Kusterfgoed blijven we mensen in contact brengen met erfgoed. Er staan ondertussen een 120.000 beelden op de beeldbank en dat aantal zal in 2020 blijven groeien. Een gedreven ploegje vrijwilligers en archiefmedewerkers zet zich in om foto’s in te scannen, te beschrijven en online te plaatsen. Daarbij werken we aan een gedegen rechtenbeleid dat toelaat om zoveel mogelijk beelden ter beschikking te stellen voor hergebruik zonder afbreuk te doen aan de geldende wetgeving met betrekking tot auteursrecht en privacy.

In Kannen en Kelken

Er gaat ook dit jaar bijzondere aandacht naar de registratie en conservatie van religieus erfgoed. Binnen het project ‘In Kannen en Kelken’ wordt het religieuze erfgoedveld in kaart gebracht, worden er vormingen georganiseerd en begeleidingstrajecten opgezet voor de opmaak van een religieuze erfgoedinventaris die ontsloten wordt via de erfgoeddatabank Erfgoed in Zicht.

Nieuwe beleidsperiode

In april 2020 dient Kusterfgoed een aanvraag in bij de Vlaamse Gemeenschap om werkingsmiddelen te krijgen voor een nieuwe beleidsperiode van zes jaar (2021-2026). De erfgoedcel wil in deze periode verder inzetten op de zorg voor en ontsluiting van het aanwezige cultureel-erfgoed door een mix van eigen initiatieven en ondersteuning op maat voor erfgoedspelers.

Daarbij vraagt de erfgoedcel onder meer een verhoging van het huidige subsidiebedrag om een projectmedewerker religieus erfgoed aan te kunnen werven. Zo’n extra medewerker is nodig om een versnelling hoger te schakelen bij de zorg voor het cultureel erfgoed van de 29 kerken binnen het werkingsgebied. Samen met Erfgoedcel Brugge worden ook middelen gevraagd voor een gedeelde consulent erfgoedzorg met als doel gemeenten en erfgoedspelers in het arrondissement Brugge-Oostende te ondersteunen bij de zorg voor hun erfgoedcollecties.

 

Lees hier de beleidsprioriteiten in detail na.