oostende de haan blankenberge

Voor welke projecten kun je subsidie aanvragen?

Kusterfgoed voorziet elk jaar een budget voor projectsubsidies om de initiatieven van lokale erfgoedspelers financieel te ondersteunen. Deze subsidies zijn een aanvulling op de subsidies van de gemeenten.

Voor wie?

Organisaties met rechtspersoonlijkheid, feitelijke verenigingen of personen die een publiek toegankelijke culturele erfgoedactiviteit willen organiseren.

 Voor welke projecten?

 Behoud en beheer projecten

 Voor projecten die streven naar een betere bewaring van het cultureel erfgoed, mogelijk verspreid over meerdere jaren. Bijvoorbeeld:

 • een voorstudie
 • restauratie en conservatie
 • ingrepen die de bewaartoestand verbeteren
 • inventarisatie (digitale registratie en documentatie)

Tips: inventarisatie van een collectie affiches, digitalisering van een kwetsbaar boek, conditiecheck van collectie theaterkostuums, herverpakking archief…

Doe inspiratie op bij goedgekeurde projecten!

Ontsluiting

Voor projecten die het lokale cultureel erfgoed voorstellen aan het brede publiek en aansluiten bij het actieplan van Kusterfgoed, bijvoorbeeld:

 • tentoonstellingen
 • gemeenschapsvormende projecten
 • educatieve projecten
 • eenmalige publicaties
 • projecten in het kader van bredere initiatieven zoals Erfgoeddag, de Week van de Smaak, de Week van de Begraafplaatsen en Open Kerkweek

Tips: tentoonstelling 25-jarig bestaan vereniging, publicatie over een niet te vergeten dorpsfiguur…

Doe inspiratie op bij goedgekeurde projecten!

 

Stappenplan voor een succesvolle subsidieaanvraag

Wat moet je doen als je subsidie wilt aanvragen?

Vragen of onduidelijkheden over het reglement? Problemen bij het invullen van het formulier?

Wij zijn er voor jou! Neem contact op met de erfgoedcel via info@kusterfgoed.be of 059 270 770.

 

Afspraken voor projecten die subsidie krijgen

 

Nuttige documenten

Hier vind je alle documenten die je nodig hebt voor de aanvraag en afhandeling van je subsidie.

Samenstelling jury

De beoordelingscommissie formuleert een gemotiveerd advies bij de aanvraagdossiers, gebaseerd op de criteria voor subsidiëring. De raad van bestuur beslist aan de hand van dit advies en kent de subsidies toe met eventueel bijkomende aandachtspunten of voorwaarden voor de aanvrager.

De beoordelingscommissie is samengesteld uit:

 • de cultuurbeleidscoördinatoren van Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge,
 • twee vaste juryleden: Ruth Pirlet (Navigo) en Sophie Muyllaert (Departement Cultuur, Jeugd, Media)
 • twee of drie wisselende juryleden uit de volgende pool van externe deskundigen:

Lothar Casteleyn (Erfgoedcel Brugge)
Provinciale Erfgoedbibliotheek Westflandrica
Barbara de Jong (Mu.Zee)
Mathieu de Meyer (Raversyde)
Norbert Hostyn (Conservator van de Stedelijke Musea Oostende en conservator bij Mu.ZEE (op rust)).
Brecht Lagae (Monumentenwacht provincie West-vlaanderen)
Ineke Steevens (Navigo)
Stefan Tanghe (De Grote Post)
WIE
Hendrik Vandeginste (Histories)
Joeri Januarius (ETWIE)
Frea Vancraeynest (Histories)

 

Subsidiewijzer

De erfgoedcel is niet de enige instantie die subsidies verleent. Via de subsidiewijzer [wordt momenteel geüpdatet] kom je meer te weten over de mogelijke subsidies binnen de streek.

Let wel, subsidiemogelijkheden veranderen regelmatig. We houden het overzicht zo goed mogelijk up-to-date, maar vergeet zeker niet de subsidieverstrekker te contacteren voor de meest recente gegevens.

Download hier de subsidiewijzer [wordt momenteel geüpdatet].