oostende de haan blankenberge
Zo ontwikkel je een educatief pakket

Zo ontwikkel je een educatief pakket

Heel wat erfgoedverenigingen willen graag kinderen en jongeren bereiken met hun erfgoed. Onderstaande tips helpen je op weg om een geslaagd educatief pakket samen te stellen voor het onderwijs:

  • AANDACHT VOOR EINDTERMEN. Via de website van de Vlaamse Overheid vind je heel wat informatie over de eindtermen waar scholen aan moeten voldoen. Om een pakket te ontwikkelen is het belangrijk om deze eindtermen in het achterhoofd te houden en zo een pakket te maken dat zeker bruikbaar is in de klas en optimaal aansluit bij de vooropgestelde doelstellingen van de Vlaamse Overheid.
  • BETREK LEERKRACHTEN EN SCHOLEN. Niet iedereen die werkt met immaterieel erfgoed heeft een achtergrond in het onderwijs. Toch is het belangrijk om de stem van onderwijsprofessionals mee te nemen bij de ontwikkeling van een pakket. Zij weten als geen ander hoe het onderwijs in elkaar zit en wat wel en niet werkt in een klas. Hun kennis en inzichten zijn dan ook onmisbaar bij de ontwikkeling van een educatief pakket.
  • BEPAAL JE DOELGROEP. Een onderwerp op maat van kinderen brengen is niet altijd eenvoudig. Bij het ontwikkelen van een pakket is het daarom belangrijk om goed de doelgroep af te bakenen. Voor wie maak je het pakket? Wie probeer je met het pakket te bereiken?
  • WERK OP MAAT. De vertaalslag van immaterieel erfgoed naar de klas is niet altijd evident. Verlies daarom nooit de doelgroep uit het oog (zie tip 3) en stel je flexibel op. Probeer telkens te denken vanuit de doelgroep en werk op maat zodat het optimaal gebruikt kan worden door het doelpubliek.
  • REALISTISCHE AANPAK. Scholen houden zich aan een strikte planning en dat maakt het soms moeilijk om een educatief pakket in te passen. Daarnaast is het verzamelen van het nodige materiaal ook niet altijd even eenvoudig. Zorg dus voor een realistisch pakket en geef aan hoeveel tijd er voor ieder onderdeel van het pakket nodig is. Lijst ook bij elk onderdeel op hoeveel materiaal er nodig is. Op die manier kan een leerkracht makkelijk inschatten hoe het pakket gebruikt kan worden in de klas, rekening houdend met de vooropgestelde planning en het beschikbare materiaal.
  • LESS IS MORE. Maak het pakket niet te uitgebreid. Vaak is het beter om te gaan voor een paar goed uitgewerkte lessen of lesonderdelen dat dat je meteen voor een uitgebreide lessenreeks gaat. Zeker bij een eerste loop je het risico om teveel hooi op je vork te nemen.
  • VARIATIE IN WERKVORMEN. Wanneer we denken aan een educatief pakket denken we al snel aan werkblaadjes en andere klassieke werkvormen. Toch is het belangrijk om in een pakket voldoende variatie te stoppen. Klassiekere werkvormen mogen zeker blijven maar wissel eens af met onder andere digitale werkvormen en spelelementen.
  • CREATIEF. Leerkrachten en scholen beschikken over een bijzonder groot aanbod aan educatief materiaal. Zorg voor een creatieve insteek van het educatief pakket zodat het opvalt en leerkrachten prikkelt om net jouw pakket eruit kiezen om mee aan de slag te gaan.
  • TAAL IS BELANGRIJK. Lezen en schrijven is voor de meeste onder ons vanzelfsprekend maar voor kinderen die nog volop in ontwikkeling zijn is dit (nog) niet zo eenvoudig. Gebruik daarom korte, duidelijke zinnen en vermijd moeilijke woorden. Ook bij oudere leerlingen blijft taal een belangrijk aandachtspunt bij het uitwerken van educatief materiaal.
  • EVALUEREN EN BIJSTUREN. Feedback is belangrijk. Verzamel ervaringen van leerkrachten die met het pakket gewerkt hebben en stuur bij waar nodig. Een pakket kan altijd verfijnd worden en feedback kan bovendien meegenomen worden bij de eventuele ontwikkeling van ander educatief materiaal.

Deze Gouden Tips werden samengesteld door Freya Vancraeynest (Histories) in het kader van ‘Op de koffie bij Kusterfgoed 2018’.

Terug naar het overzicht