oostende de haan blankenberge
Registreren van beeldmateriaal

Registreren van beeldmateriaal

Informatieverlies wordt beschouwd als één van de tien schadefactoren bij het bewaren van erfgoedobjecten (foto’s, prentbriefkaarten, gebruiksvoorwerpen, affiches…). Daarom is het belangrijk om je object voldoende en accuraat te beschrijven. Hoe uitgebreider de beschrijving, hoe beter. In vakjargon spreekt men ook wel over het registreren of het metadateren van een erfgoedobject.

Afhankelijk van welke type erfgoedobject dat je beschrijft, zullen sommige beschrijvingsvelden minder of net meer van toepassing zijn. Hieronder vind je een overzicht van alle velden die je – afhankelijk van het type erfgoedobject, maar ook de grootte van je collectie – in de basisregistratie van je object kan opnemen.

 

Beschrijvingsveld Uitleg veld
IDENTIFICATIE
Objectnummer Dit nummer identificeert het erfgoedobject op een unieke manier binnen de collectie. Het gebruik van een objectnummer is vooral aan te raden bij grotere collecties. De manier waarop je nummert, kies je zelf.
Type object Om wat voor type erfgoedobject gaat het? Er zijn vele opties mogelijk, denk bijvoorbeeld aan een foto, prentbriefkaart, affiche, dia, tekening, kaart, gebruiksvoorwerp enz.
Titel Met een titel vat je de inhoud van je erfgoedobject in enkele (kern)woorden samen. Probeer je te beperken tot maximaal vijf woorden.
Bewaarplaats Heb je de digitale foto of scan op je computer staan? Dan is het ook wel interessant om te vermelden waar je het fysieke exemplaar van je erfgoedobject bewaart. Dat is vooral interessant bij grotere collecties.
INHOUDELIJK
Beschrijving Vertel iets meer over de inhoud van je erfgoedobject. Bijvoorbeeld in het geval van een foto, dia of prentbriefkaart, wie of wat wordt er afgebeeld?
Plaats Hiermee beantwoord je de volgende vraag: waar speelt het beeld zich (inhoudelijk) af? Dat is interessant om te vermelden, omdat het niet altijd af te leiden valt uit het beeld zelf en soms enkel de maker van het beeld weet.
VORMELIJK
Materiaalsoort Uit wat voor materiaal is het erfgoedobject gemaakt? Dit veld is vooral van toepassing bij de beschrijving van een gebruiks- of kunstvoorwerp.
Afmetingen Noteer hier het type formaat (A2, A3) of de afmetingen (hoogte, breedte, lengte, diameter) in centimeter.
Opschrift Hieronder verstaan we de tekst die zich op het erfgoedobject bevindt. Let op, een geschreven boodschap op de ommezijde van een prentbriefkaart neem je best op bij de beschrijving. De vermelding van de uitgeverij of fotograaf op de voorzijde van een prentbriefkaart kan je dan wel weer hier vermelden.
PRODUCTIE
Type vervaardiger Noteer hier wat voor maker bij het productieproces van je erfgoedobject betrokken was. Er zijn vele opties mogelijk, denk bijvoorbeeld aan een fotograaf, schilder, tekenaar enz. Een uitgeverij of drukker wordt niet hier vermeldt, maar bij het deel ‘Uitgave’ (zie onder).
Naam vervaardiger Noteer hier de naam van de maker (of makers, in het geval dat er meerdere zijn).
Datum vervaardiging Wanneer werd het erfgoedobject gemaakt? Heb je enkel een vermoeden of een tijdsperiode waarin je het object kan situeren, is dit ook goed. Bij een prentbriefkaart bijvoorbeeld slaat de datum van vervaardiging op de datum waarop de foto werd gemaakt en niet op de datum van verzending of uitgave.
UITGAVE
Naam uitgever Noteer hier de naam van de firma die het erfgoedobject uitgaf (indien van toepassing uiteraard). Beschik je slechts over de initialen dan is dit ook goed.
Plaats uitgave Noteer hier de naam van de stad of gemeente waar het erfgoedobject werd uitgegeven (indien van toepassing).
Datum uitgave Noteer hier de datum waarop het erfgoedobject werd uitgegeven. In het geval van een prentbriefkaart kan dit veelal opgezocht worden aan de hand van het serienummer dat op het object vermeld wordt.
RECHTENSTATUS
Van groot belang bij de beschrijving van je erfgoedobject is het documenteren van de (auteurs)rechten op het beeld (en indien van toepassing op het afgebeelde object). De rechtenstatus van je erfgoedobject bepaalt uiteindelijk wat je met het beeld mag doen: gebruiken, bewerken of verspreiden (publiceren, tentoonstellen). Je vindt hierover meer info op www.beeldbankkusterfgoed.be.
Rechten beeld/afgebeeld object ð        Ik ben de maker (fotograaf, ontwerper…).

ð        Ik ben niet de maker, maar wel de erfgenaam of de verkrijger van alle auteursrechten.

ð        De maker is langer dan 70 jaar geleden overleden en het werk behoort daarmee tot het publiek domein.

ð        Geen rechten bekend.

Vermelding rechten Dit veld gebruik je in het geval er iemand rechten op het beeld (of afgebeelde object) heeft en hier graag een vermelding van ziet.

 

 

Terug naar het overzicht