oostende de haan blankenberge
Mu.ZEE Oostende

Mu.ZEE

'Kunstmuseum aan zee'

Mu.ZEE bewaart en ontsluit een rijke collectie Belgische Kunst van 1830 tot heden en heeft zowel een educatieve, wetenschappelijke als tentoonstellingsfunctie. Het museum creëert een actieve ruimte voor publiek en kunstenaars om op een ongedwongen, vrije en creatieve manier met kunst om te gaan. Via het collectiebeleid en het tentoonstellingsprogramma is het de bedoeling dat Mu.ZEE steeds in dialoog staat met het internationale kunstgebeuren. Ze wil een gedifferentieerd programma aanbieden om mee te helpen aan de ontwikkeling van duurzaam kusttoerisme. Daarvoor zoekt Mu.ZEE actief naar samenwerkingsverbanden zowel binnen als buiten de culturele sector.

Mu.ZEE is gelokaliseerd in een imposant modernistische gebouw door Gaston Eysselinck in 1947 ontworpen in opdracht van de coöperatieve S.E.O., Spaarzaamheid Economie Oostende. Het deed jarenlang dienst als warenhuis en werd door de Oostendenaars kortweg ‘de Coo’ genoemd. Het gebouw werd in tussentijd geklasseerd.  Enkele jaren na het faillissement in 1981 kocht het provinciebestuur van West-Vlaanderen het gebouw.  De verkoopsruimtes werden museumruimtes toen in 1986 het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst (PMMK) hier onderdak vond. In 2008 vond een belangrijke uitbreiding plaats met de komst van de collectie van het Oostendse Museum voor Schone Kunsten: Mu.ZEE was geboren! Mu.ZEE heeft één satellietmuseum :  het Permekemuseum in Jabbeke.


Mu.ZEE
Romestraat 11
8400 Oostende

059 50 81 18

website
info@muzee.be

Terug naar het overzicht
erfgoedspelers