oostende de haan blankenberge

Bovenlokaal netwerk

Werkplaats Immaterieel Erfgoed Expertisecentrum immaterieel erfgoed

Als landelijk expertisecentrum voor cultureel erfgoed zet tapis plein zich in voor een erfgoedpraktijk die mensen zin geeft in erfgoed.

Klik hier
Cemper Expertisecentrum muziek- en podiumerfgoed

CEMPER adviseert, ondersteunt en begeleidt iedereen die met muziek- of podiumerfgoed in aanraking komt: van amateur tot professional, van hobbyist tot academicus, van erfgenaam tot verzamelaar.

Klik hier
Provincie West-Vlaanderen overheid

De Provincie West-Vlaanderen voert een cultureel-erfgoedbeleid dat steunt op drie pijlers: initiëren, coördineren en stimuleren. Het werk van de provincie is complementair, dat wil zeggen: aanvullend ten opzichte van het Vlaamse beleid en het lokale beleid van steden en gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Klik hier
PACKED Expertisecentrum Digitaal Erfgoed

PACKED vzw is door de Vlaamse overheid erkend als expertisecentrum digitaal cultureel erfgoed.

Klik hier
Histories Landelijk expertisecentrum

Histories is het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag.

Klik hier
Immaterieel Cultureel Erfgoed Digitaal platform

Het digitale platform bestaat uit een up-to-date website en een gebruiksvriendelijke databank waar je met al je vragen over ICE terechtkan.

Klik hier
Het Firmament Expertisecentrum podiumkunsten

Het Firmament is het landelijk expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten. Het ondersteunt en inspireert om op een hedendaagse, reflectieve en duurzame manier om te gaan met het erfgoed van theater en dans.

Klik hier
FARO Steunpunt cultureel erfgoed

Faro treedt als steunpunt voor cultureel erfgoed op als intermediaire organisatie, een makelaar tussen de Vlaamse overheid die het erfgoedbeleid bepaalt en het cultureel-erfgoedveld.

Klik hier
ETWIE Technisch, wetenschap & industrieel

De vzw ETWIE is sinds 2012 erkend als landelijk expertisecentrum voor het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed

Klik hier
Erfgoedinzicht Onlinedatabank

Erfgoedinzicht is een netwerk van collectiebeherende instellingen (musea, archieven, kerkbesturen, …) dat het erfgoed in Oost- en West-Vlaanderen in kaart brengt en de zorg ervoor stimuleert.

Klik hier
Depotwijzer website

Informatieve en praktijkgerichte website over behoud en beheer, erfgoeddepots en depotwerking in Vlaanderen

Klik hier
CRKC Centrum Religieuze Kunst & Cultuur

Het CRKC is het expertisecentrum voor religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het expertisecentrum verzamelt kennis en verwerft deskundigheid over religieus erfgoed, ondersteunt en adviseert erfgoedbeheerders en bevordert de kennis en de belangstelling voor religieus erfgoed.

Klik hier
CAG Centrum Agrarische Geschiedenis

Het CAG is het expertisecentrum voor het agrarisch erfgoed in Vlaanderen. CAG bestudeert de geschiedenis en het erfgoed van landbouw, platteland en voeding vanaf 1750 tot en met vandaag.

Klik hier
Archiefbank Vlaanderen Onlinedatabank

Archiefbank Vlaanderen verzamelt gegevens over private archieven en erfgoedcollecties in Vlaanderen en brengt die onder in een onlinedatabank.

Klik hier
Afdeling Erfgoed Departement cultuur, jeugd, sport en media

De afdeling Cultureel Erfgoed is belast met de uitvoering van het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid, dat onder meer is gericht op de erkenning en subsidiëring van erfgoedinstellingen.

Klik hier